palyazat_bolcsode_B_bovites_homlokzat

BÖLCSŐDEI ÖTLETPÁLYÁZAT - MEGVÉTELT NYERT TERV

A Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) által kiírt Magyarország bölcsődeépítési programjához kapcsolódó tervezési
programok, funkciósémák, és vázlat-, illetve koncepciótervek építészeti
ötletpályázatán I. kategóriában (Bővítés) díjazott, megvételt nyert koncepcióterv

Tervezés éve: 2019

Tervező: Feik Adrienn, Gyergász Zsófia

Bővítési koncepció:

Az ötletpályázat tárgya olyan bölcsődék tervezési programjának, funkciósémájának és vázlat, illetve koncepcióterveinek beszerzése két kategóriában, és azon belül meghatározott építési változatokban, amelyek átgondoltságuk és magas építészeti minőségük alapján alkalmasak arra, hogy követendő mintaként és kiindulási alapként szolgáljanak a bölcsődei beruházásokat megrendelő szervezetek és intézmények számára.
A pályázat célja:

  • fejlesztések szakmai színvonalának elősegítésére és a tervezési programok végleges kidolgozásához szükséges alaprajzi elrendezések, funkciósémák bemutatása;
  • fejlesztések magas építészeti (belső- és tájépítészeti) színvonalának szakmai elősegítéséhez követhető minták átadása;
  • vonatkozó szabvány életszerűtlen, túlszabályozott vagy elméretezett szabványpontjainak beazonosítása a tervezett szabványmódosítás alátámasztásához.
Telepítési koncepció:

Az I. kategória „B” változat kidolgozásához a pályázati kiírásban megadott paramétereket vettük alapul. Tervünkben az épület telepítését tekintve oldalhatáron állóbeépítési mód szerint helyezkedik el, ennek köszönhetően a meglévő, bővíteni kívánt funkcióhoz akár több ponton is tud csatlakozni, a meglévőség adottságait figyelembe véve.

A jellemző falusias településkép és telekszerkezet adottságai szerint a telek szélessége és területe a meglévő épület(ek), funkciók bővítését az úttal merőlegesen, hosszanti irányba teszi lehetővé. Az épület tömegalakítását tekintve a koncepciónk az volt, hogy egy hosszanti irányú, falusias településképbe illeszkedő, részben magas tetős épülettömeget alakítsunk ki.

A szomszédos bővíteni kívánt épületek felé, a tervezett tömeg lapos tetővel kapcsolódik, mely végig hosszanti irányban egy közlekedőt takar, így lehetővé tesz a csatlakozást bármilyen magasságú és tetőkialakítású meglévőséghez, valamint a hosszanti közlekedő lehetőséget biztosít arra is, hogy a meglévő intézményből a bölcsődébe való átjárás akár több ponton is megvalósítható legyen, az adott intézmény belső alaprajzi struktúrájától függően. Ezen hosszanti közlekedő bevilágítása felülvilágítókkal biztosított.

Alaprajzi koncepció:

Az épület fő funkciója (csoportszoba-öltöző-fürdő, sószoba stb.. felett magas tetős kialakítás készült, ez lehetővé tette bizonyos szociális funkciók elhelyezését a tetőtérben, mely gazdaságosabb kialakítást és kisebb beépített alapterületet eredményez. A nevelői szoba, valamint a vezetői iroda csoportszobák feletti elhelyezésével kialakult egy érdekes átlátási lehetőség egyik szintről a másikra, amely ezen felül még plusz bevilágítási forrásként is funkcionál. A gyermek fürdő és öltöző felett nem kerültek helyiségek kialakításra, így ezeknek a belső helyiségeknek a bevilágítása fentről, tetőtéri ablakon keresztül megoldható.

Share

BÖLCSŐDEI ÖTLETPÁLYÁZAT- MEGVÉTELT NYERT TERV

A Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) által kiírt Magyarország bölcsődeépítési programjához kapcsolódó tervezési programok, funkciósémák, és vázlat-, illetve koncepciótervek építészeti ötletpályázatán I. kategóriában (Bővítés) díjazott, megvételt nyert koncepcióterv

BÖLCSŐDEI ÖTLETPÁLYÁZAT- MEGVÉTELT NYERT TERV