bolcsode_palyazat_epitesz_metszet

BÖLCSŐDEI ÖTLETPÁLYÁZAT - MEGVÉTELT NYERT TERV

A Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) által kiírt Magyarország bölcsődeépítési programjához kapcsolódó tervezési programok, funkciósémák, és vázlat-, illetve koncepciótervek építészeti ötletpályázatán I. kategóriában (Új építés) díjazott, megvételt nyert koncepcióterv

Tervezés éve: 2019

Tervező: Feik Adrienn, Gyergász Zsófia

Bővítési-átépítési koncepció:

Az I. kategória „C” változat kidolgozásához a pályázati kiírásban megadott 1. típusú kockaházat vettük alapul. Az épület telepítését tekintve szabadon álló beépítési mód szerint helyezkedik el, falusias környezetben. A jellemző falusias településkép és telekszerkezet adottságai szerint a telek szélessége és területe az épület bővítését az úttal merőlegesen, hosszanti irányba teszi lehetővé. Az épület környezete rendezett, a bővítést követően parkosított. Az épület teljes közművesítéssel, energiaellátással rendelkezik.

A felújítással az épület belső terei átépülnek a tervezett alaprajz szerint. A meglévő épületbe annak belső kialakítása, és a könnyű megközelíthetőség végett, a konyhai funkciók kerültek elhelyezésre. Erre a tömegre kerületek felfűzésre a szociális helyiségek (dolgozói blokk), végül az udvar hátsó részében kapott helyet a csoportszoba-játszóudvar (gyerekek és szülők által használt helyiségek)

Az épület tömegalakítását tekintve a koncepciónk az volt, hogy a meglévő kockaház befoglaló kubusának sokszorozásával alakuljon ki az épület tömege, ez a sokszorozás jól megfigyelhető a funkciók egyértelmű lehatárolásában, az alaprajzi elrendezésben valamint az épület tömegalakításában, tetőszerkezetének játékában is.

A tervezett funkció: 1 csoportszobás bölcsőde 14 fh részére, egy vizesblokkal.

Meglévő épületen bontási munkálatok:

Az épületen belül a tervezett bontási munkák között van a teljes burkolatok elbontása, a terv szerinti helyeken a válaszfal kibontások és ezek mellett a belső nyílászáró bontások. A gépészet és villamos részeket tekintve szükség van a teljes villamos hálózat cseréjére illetve a gépészeti rendszerek részleges bontására (teljes víz, fűtés részben). Az udvaron is teljes felújítás történik majd, elbontva az udvari burkolatokat és átgondolva a külső tereket a megfelelő bölcsődei használat számára.

Új építési feladatok a meglévő épületben:

A felújítási munka tartószerkezetet érintő átépítéssel jár, ami a tetőszerkezetet és az új födémet érinti. Az aljzat bontása is szükségessé válik, a különböző szintmagasságok áthidalása és a megfelelő hőszigetelési vastagság kialakítása miatt. Az elbontott belső tartó-, és válaszfalak helyére, részben, a terv szerint új falak kerülnek. Természetesen a belső kialakítás (burkolatok, álmennyezet, belső ajtók) a mai kornak megfelelően lesz kialakítva. A 1960-as, 80-as években épült hagyományos szerkezetű épület bővítéssel alkalmassá tehető az építtetői program befogadására.

Share

BÖLCSŐDEI ÖTLETPÁLYÁZAT - MEGVÉTELT NYERT TERV

Az I. kategória „C” változat kidolgozásához a pályázati kiírásban megadott 1. típusú kockaházat vettük alapul. Tervünkben az épület telepítését tekintve szabadon álló beépítési mód szerint helyezkedik el, falusias környezetben. A jellemző falusias településkép és telekszerkezet adottságai szerint a telek szélessége és területe az épület bővítését az úttal merőlegesen, hosszanti irányba teszi lehetővé. Az épület környezete rendezett, a bővítést követően parkosított. Az épület teljes közművesítéssel, energiaellátással rendelkezik.

BÖLCSŐDEI ÖTLETPÁLYÁZAT - MEGVÉTELT NYERT TERV