ÉPÍTÉSZETI TERVEZÉS

Miért vegye igénybe szolgáltatásainkat?
 • Ingatlanok állapotfelmérése

  Vállaljuk épületek műszaki állapotfelmérését a meglévő állapotról (átalakítási, bontási tervekhez), építészeti műszaki dokumentációk készítését (alaprajz, metszetek, fotódokumentáció) amelyek alkalmasak a további hatósági ügyintézéshez pl.: építési engedély, földhivatali ügyintézés, bontási dokumentáció stb…

  Tevékenységünket elsősorban Pécsett és környékén végezzük, de természetesen más településről is várjuk a megkeresésüket!

 • Átalakítási tervek készítése

  Meglévő ingatlanok állapotának felmérése után elkészítjük a Megrendelő igényei alapján a szükséges átalakítási terveket, melyek a különböző szakági tervezőkkel történt egyeztetés után alkalmas a kivitelezési munkák elvégzésére. Nem engedélyköteles kivitelezési munkák esetében is javasoljuk építészeti dokumentáció készítését, mely minden részletet tartalmaz így garantálja, hogy az elképzelés a valóságnak megfelelő készül el.

 • Vázlattervek, Tanulmánytervek

  Vázlattervek, tanulmánytervek készítését vállaljuk azok részére, akiknek még nincs konkrét elképzelésük épületek, lakások esetében az alaprajzi kialakításról, az épület stílusáról, anyagokról, színekről és szeretnének több változatot is megnézni. A különböző variációk összehasonlítása és elemzése után javaslatot teszünk egy végleges megoldásra, mely alkalmas a kidolgozásra.

 • Engedélyezési tervek, egyszerű bejelentési dokumentáció

  Tervezési megbízás legelső fázisaként meghatározásra kerül az építésügyi hatósági eljárás típusa, ez lehet építési engedélyezési (312/2012.(XI.8.) Korm.rend.) vagy egyszerű bejelentési dokumentáció (155/2016.(VI.13) Korm.rend.) Az eljárások közti különbséget az építtető személye, az épület funkciója és mérete határozza meg. Ezek alapján vállaljuk a teljes tervdokumentációk készítését a teljes komplex tervezési folyamat végéig.

 • Kiviteli tervek

  Az építési engedély megszerzése után vállaljuk a kiviteli tervdokumentációk elkészítését (191/2009.(IX.15.) Korm.rend. valamint az MÉK szakmai követelményei alapján), melyek az általános tervlapokon túl az épület különböző részleteinek műszaki megoldásait is tartalmazza. A kiviteli terv készítése a legtöbb esetben jogszabályilag kötelező, de ezen felül a célja, hogy az építkezés megfelelő ütemben és minőségben tudjon haladni, pénzt és időt spóroljon az Építtetőnek.

 • Generál tervezés

  Generál tervezés keretén belül biztosítjuk az építész tervdokumentáció elkészítését, szakági tervező partnereinkkel pedig a további szükséges munkákat, mint tartószerkezeti-, gépészeti-, villamossági-, energetikai-, tűzvédelmi-, geodéziai-, talajmechanikai tervek elkészítését. A szakági konzultációkon keresztül folyamatosan kézben tartjuk a tervezés teljes folyamatát, így végeredményként egy jól átgondolt, energia hatékony, gazdaságos tervdokumentáció kerül átadásra a Megrendelő felé.

Modern house with garage and green lawn, exterior view
tervezes
A low angle shot of a wooden ceiling in a cool house with a modern minimalistic interior